רשימת קודי שגיאה בסליקת אשראי:

https://www.shva.co.il/status-codes