ניהול צפי מלאי

ניהול צפי מלאי

צפי מלאי לפי הזמנות מלקוחות/ספקים

בתמונת מסך זו אנו צופים בכרטיס המוצר – זהו מוצר שיש לו עץ מוצר

 

1.   יש להפעיל מודול ניהול מלאי לפי הזמנות.

2.      במסך מוצרים יש לבחור מוצר וללחוץ על כפתור צפי מלאי – עולה טבלה (ראה בסוף המסמך). בכל מסכי המכירה ניתן לצפות בצפי מלאי של מוצר נבחר. ניתן לצפות במסך המוצרים בצפי מלאי של כל המוצרים.

3.      קליק כפול על שורה בדוח צפי מלאי – פותח פירוט של חישוב צפי המלאי ממוין לפי תאריך אספקה – פירוט של מצב מלאי/הזמנות פתוחות.

4.      אם למוצר יש עץ מוצר – צפי מלאי ייתן תמונה של צפי מלאי מוצרי העץ.

5.      צפי המלאי נקבע לפי מצב מלאי נוכחי, פחות הזמנות מלקוחות פלוס הזמנות מספקים.

6.      ניתן לצפות בצפי מלאי למוצר עם פרישת עץ המוצר שלו.

7.      בהזמנות מלקוחות מוכרים את מוצר האב של העץ.

8.      בהזמנות מספקים מזמינים את מוצרי עץ המוצר.

9.      בדוח צפי מלאי למוצר אב: המערכת מסתכלת היכן בהזמנות מלקוחות יש את מוצר האב המבוקש וגם את הבנים בעץ המוצר שלו, מסתכלת היכן בהזמנות מספקים יש את מוצרי העץ ויוצרת דוח צפי מלאי, כאשר נקודת ההתחלה של הדוח הוא מצב המלאי הנוכחי.

10.   ניתן לצפות בצפי מלאי מפורט המראה את תהליך חישוב צפי המלאי לפי תנועות בהזמנות ומצב מלאי נוכחי, ממוין לפי תאריך אספקה.

11.   שינוי תאריך אספקה בהזמנות לקוח/ספק, משפיע על הדוח הזה, אבל לא משפיע על צפי המלאי הכללי הכולל את כל התנועות.

12.   כאשר מבצעים סגירת הזמנה ע"י מסמך עוקב, המלאי מתעדכן ולכן דוח צפי מלאי מסתכל רק על הזמנות פתוחות.

13.   הזמנה ניתן לסגור באופן חלקי ע"י מעבר למסמך העוקב (תעודת משלוח/רכישה מספק). כאשר הכמויות שמסמך העוקב לא זהות להזמנה יש לבצע עדכון שורה ולא מחיקת שורה והוספתה מחדש. פעולה זו תגרום לאיבוד הקשר של השורה עם ההזמנה וההזמנה תישאר פתוחה על השורה הזו למרות שהיא תהיה קיימת במסמך העוקב. אם שורה שלמה לא סופקה במסמך עוקב יש פשוט למחוק אותה, לאחר המעבר מההזמנה למסמך העוקב. בפעם הבאה שאנחנו נעבור מאותה ההזמנה למסמך העוקב, המערכת תעבור עם הכמויות שנשארו פתוחות בהזמנה. דוח צפי מלאי מסתכל על שורות בהזמנה ומה שנשאר פתוח בכל שורה.

14.   מודול מיקום מוצר מאפשר להגדיר לכל מוצר את המיקום. זהו שדה אלפאנומרי. בקליטת סחורה מספק עולה טבלה עם מיקום המוצרים וניתן באותה טבלה להגדיר מיקום אם לא קיים או לשנות מיקום. קליק ימני על הטבלה – עדכן בסיס נתונים - מבצע שמירה.

15.   ניתן לבצע ספירת מלאי בטבלה בתוכנת מנוע, או, באקסל ולאחר סיום הספירה להעלות אותה למנוע. ניתן לבצע ספירה מלאי במנוע ע"י סריקת ברקוד רציפה. המערכת רושמת תנועת מלאי אם יש שינוי מלאי בביצוע ספירת מלאי עם הערה – תנועת מלאי ידנית ועם תאריך ושעה של התנועה.

16.   ניתן לבצע מדוח צפי מלאי הזמנות אוטומטיות מספקים. המערכת ממליצה להזמין לפי מצב מלאי/כמות מקסימום/כמות בהזמנות מלקוחות/כמות מוזמנת מספקים. קליק ימני על הטבלה מייצר הזמנות מספקים.

17.   ניתן להפיק דוחות המרכזים הזמנות פתוחות מלקוחות/ספקים.

  

לחיצה על כפתור צפי מלאי מעלה טבלה של מוצרי עץ המוצר של המוצר הנבחר וצפי המלאי שלהם.

קליק ימני על הטבלה מאפשר ביצוע הזמנות מספקים.

 

 

קליק כפול על טבלת צפי המלאי פותח פירוט חישוב צפי המלאי