ניהול משלוחים עם סנכרון לחברות משלוחים והדפסת מדבקות ברקוד המשלוח:

בסיום הקלדת מסמך בתוכנת מנוע ניתן להצמיד למסמך משלוח.

לכל לקוח מוגדרות מספר כתובות קבועות למשלוח.

לכל ספק מוגדרת כתובת אינטרנט לשידור פרטי המשלוח לאתר ספק המשלוחים.

מתבצע חישוב אוטומטי של עלות המשלוח לפי מחירון לכל ספק.

מתבצע חיפוש נקודות חלוקה אוטומטי לפי הכתובת.