ניהול מבצעים בקופה רושמת בתוכנת מנוע


מבצע סוף חשבון - סכום קנייה:
-------------------------------------
במידה ומסומן V במבצע סכום קנייה. המבצע מופעל ככפל מבצע לאחר ביצוע מבצעים אחרים, ומעלה חלונות לבחירת הבונוסים המוגדרים בטבלה התחתונה של מסך המבצעים (מוצרי הבונוס).
במידה ובטבלה העליונה (מוצרים לבחירה) יש מוצרים, המבצע יעבוד רק על המוצרים שבטבלה זו.
לכל מבצע קופץ חלון משלו לבחירת מוצרי הבונוס.
אם מסומן V ב- מעל סכום קנייה, המערכת תיתן רק פעם אחת את הבונוס המגיע. מעל סכום קנייה תמיד מגיע עם V במבצע סכום קנייה.

מבצע המגוון במחיר/הנחה:
----------------------------------
מגוון המוצרים המוגדרים בטבלה הראשונה בלבד (מוצרים לבחירה). הטבלה התחתונה (מוצרי בונוס) אינה רלוונטית להגדרה זו.
במחיר או בהנחה, אי אפשר את שניהם.

מבצע רגיל:
-----------------
מגוון המוצרים שבטבלה הראשונה (מוצרים לבחירה), נותנים בונוס לפי המוצרים שבטבלה השנייה (מוצרי הבונוס).
ניתן לשלב בונוסים ממוצרים שונים.

מבצע הזול מביניהם בחינם:
-----------------------------
יש לסמן V  בזול מביניהם בחינם.
יש לבחור מגוון מוצרים בטבלה העליונה.
המערכת מאפסת את מחיר היחידה של המוצר הזול, מסכמת את מחירי המוצרים האחרים ומתקנת את מחיר היחידה לכולם בהתאם להנחה שניתנה.
לכל המוצרים כעת יהיה מחיר יחידה שווה. סכום המוצרים חלקי מספר המוצרים כולל זה שבחינם = מחיר היחידה החדש.
פעולה זו חשובה לצורך בדיקת ריווחיות מוצר בדוחות.

הערות:
------------
במידה ומוצר הבונוס נסרק המערכת תבצע עליו את המבצע באופן אוטומטי.
במידה ולא נסרק מוצר הבונוס, המערכת תעלה חלון ובו פירוט הבונוסים המגיעים ללקוח.

בסריקת מוצר המוגדר בטבלת מוצרי הבונוס, יעלה חלון ובו מידע לגבי המבצעים בהם הוא משתתף.

סימון מוצר בקופה וקליק ימני על הטבלה בקופה, מאפשר כניסה למבצע שהמוצר נמצא בו בטבלה העליונה (טבלת מוצרים לבחירה).