מודול ליקוט
 

תהליך בקרת ליקוט פרטי הזמנה במעבר למסמך עוקב הסוגר את ההזמנה.

מתבצע במעבר מהזמנה פתוחה למסמך: תעודת משלוח/חשבונית.

תהליך הליקוט ברמת שורה (כשיש הערות מוצר) או ברמת מוצר (סיכום כמויות לפי מוצר), מבוצע מיון טבלת ליקוט לפי שם מוצר או מיקום המוצר לפני תהליך הליקוט.
נפתח מסך ליקוט עם פירוט המוצרים, הכמויות והכמות שנסרקה.
יש ללחוץ על כפתור – בצע ליקוט.
כעת קופץ באופן רציף מסך לסריקת ברקוד וקליטת כמות.
סגירת מסך קליטת ברקוד ב-X משאירה אותנו במסך הליקוט.

שורות שהכמות שלהן נסרקה במלואה נמחקות מטבלת הליקוט ובהזמנה מתעדכן שדה "בוצע" בערך 1.
רק שורות שבהן יש בשדה "בוצע" ערך 1 עוברות למסמך עוקב.
אם בוצע ליקוט חלקי לשורה המערכת לא מסמנת ערך 1 בשדה "בוצע".

אם סוגרים את מסך הליקוט ב-X – המערכת חוזרת להזמנה.
אם סוגרים את מסך הליקוט בלחיצה על כפתור - סיים ליקוט - המערכת שואלת אם לעדכן הפרשים בהזמנה ועוברת למסמך עוקב.
עדכון הפרשים אומר ששורות שלא לוקטו באופן מלא, שדה הכמות בהזמנה משתנה לכמות שבליקוט ומעודכן בוצע=1.

 

מודול ליקוט עם משקל

קופץ חלון ומבקש לשים על המשקל X ק"ג או X יחידות מהמוצר השקיל - תלוי איך זה נקלט בהזמנה לפי משקל או לפי יחידות.

המערכת מקבלת מהמשקל המחובר אל המחשב את המשקל.

ניתן לבצע סריקת ברקוד המוצר המכיל גם את המשקל.

ההזמנה מתעדכנת עם הכמויות שנשקלו בפועל.

יש הגדרה של חריגה מותרת מהכמות בהזמנה ולפיה המערכת מחליטה אם להמשיך למוצר הבא או לבקש את הכמות הנותרת למוצר באם היא לא קיבלה את כל הכמות מהמשתמש.

כלומר, ניתן לשים משקל חלקי למוצר והמערכת מבקשת ממנו עוד עד אשר מגיעים לכמות בהזמנה.

המערכת יודעת להבדיל בין מוצרים שקילים לכאלו שלא ובמידה והמוצר לא שקיל היא אינה פונה למשקל.

יש אפשרות לסנכרן את ההזמנות לאתר מיטוב מסלול - המערכת שולחת את הכתובות של ההזמנות ומקבלת בחזרה את המסלול הרצוי.