מסך דוחות מכיל דוחות רבים ומגוונים, דוחות מכירות, רכישות, רווח/הפסד, מע"מ, פעילות לקוחות, מלאי, סוכנים, הודעות מערכת במה כדאי לטפל ועוד

רשימת לקוחות לפי פרמטרים
רשימת לקוחות לפי פרמטרים

 

מכירות כלליות לשנה - דוחות
מכירות כלליות לשנה - דוחות

 

דוח מע"מ
חשבונית מס - להפקת חשבונית